Akran Arabuluculuk Derneği, ortaokul ve lise öğrencilerinin kendi aralarındaki çatışmalara çözüm bulmaları için etkin dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerini geliştirecek eğitimler verir.

AKRAN ARABULUCULUK DERNEĞİ

Barışcıl Çözüm

AKRAN ARABULUCULUK DERNEĞİ

Derneğin Amacı

• Kişilerarası anlaşmazlıkların şiddet kullanmaksızın yapıcı ve barışçıl çözümüne ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin üretilmesi, öğretilmesi ve yayılması,
• Okullarda öğrenci anlaşmazlıkları ve Şiddetinin önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi için “Akran Arabuluculuk” programlarının ve eğitimlerinin uygulanması,
• Toplumsal ve kurumsal boyutta kişiler arası şiddetin önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi için anlaşmazlık çözümü, müzakere, arabuluculuk ve sosyal beceri eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması,
• Üretilen bilgilerin ve deneyimlerin yurt içinde ve dışında konferans, seminer, kongre, sempozyum, çalıştay, internet ve medya yoluyla paylaşılmasının sağlanması.

Bizden İstatistikler

img

10+

Şehirde
img

50+

Okulda
img

54+

Katılımcıyla
img

49.000+

Saat Eğitim

Eğitim İçeriği

img
img

Akrander Eğitimi

Projede, ortaokullarda ve liselerde “Akran-arabuluculuk” eğitimlerinde kullanılacak öğretmen ve öğrenci kitaplarında yer alan etkinlikler verilmektedir.

icon

EĞİTİM İÇERİĞİ

Projede, ortaokullarda ve liselerde “Akran-arabuluculuk” eğitimlerinde kullanılacak öğretmen ve öğrenci kitaplarında yer alan etkinliklerin adları ve süreleri aşağıda verilmektedir.

Read More
icon

EĞİTİM SİSTEMİ

ojede, ortaokullarda ve liselerde “Akran-arabuluculuk” eğitimlerinde kullanılacak öğretmen ve öğrenci kitaplarında yer alan etkinliklerin adları ve süreleri aşağıda verilmektedir. ojede, ortaokullarda ve liselerde “Akran-arabuluculuk” eğitimlerinde kullanılacak öğretmen ve öğrenci kitaplarında yer alan etkinliklerin adları ve süreleri aşağıda verilmektedir. ojede,

Read More
icon

ONLINE SEMİNERLER

Akran Arabulucular, sınıf arkadaşlarının tercihleri ve seçimleri yoluyla belirlenir. Sınıf içinde bir oylama yapılır. Her bir sınıfta, sınıftaki tüm öğrencilere “ Herhangi bir arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı yapıcı ve barışçıl olarak çözmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin

Read More
AKRAN ARABULUCULUK DERNEĞİ

Akran Arabuluculuk

Akran Arabuluculuk ; aralarında anlaşmazlık yaşamış öğrencilerin , tarafsız bir Arabulucu arkadaşlarının yardımlarıyla anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturduğu bir iletişim sürecidir. İlk olarak 1980 yıllarında Amerika- San Francisco da uygulanmıştır. Okullardaki anlaşmazlık ve olumsuz davranışların yine akranlar aracılığı ile çözüme kavuşturulduğu görülmüştür. Bu olumlu geri bildirim üzerine program Amerika, İngiltere, Kanada ve daha bir çok ülkede uygulanmakta olan bir iletişim ve sorun çözme yöntemi haline gelmiştir.

Proje ve Etkinlikler

EĞİTİM İÇERİĞİ

Akran Arabulucular, sınıf arkadaşlarının tercihleri ve seçimleri yoluyla belirlenir. Sınıf içinde bir oylama yapılır. Her bir sınıfta, sınıftaki tüm öğrencilere “ Herhangi bir arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı yapıcı ve barışçıl olarak çözmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin «3» sınıf arkadaşın kimdir?” sorunu yazılı olarak yanıtlamaları istenir.

EĞİTİM SİSTEMİ

Akran Arabulucular, sınıf arkadaşlarının tercihleri ve seçimleri yoluyla belirlenir. Sınıf içinde bir oylama yapılır. Her bir sınıfta, sınıftaki tüm öğrencilere “ Herhangi bir arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı yapıcı ve barışçıl olarak çözmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin «3» sınıf arkadaşın kimdir?” sorunu yazılı olarak yanıtlamaları istenir.

ONLINE SEMİNERLER

Akran Arabulucular, sınıf arkadaşlarının tercihleri ve seçimleri yoluyla belirlenir. Sınıf içinde bir oylama yapılır. Her bir sınıfta, sınıftaki tüm öğrencilere “ Herhangi bir arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı yapıcı ve barışçıl olarak çözmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin «3» sınıf arkadaşın kimdir?” sorunu yazılı olarak yanıtlamaları istenir.